02/06/2020

Vragen?

Hieronder vind u de meest gestelde vragen.

1. Wie is de ontwikkelaar van Hartje Eindhoven 2.0?

Hartje Eindhoven 2.0 CV, samenwerking tussen SDK Vastgoed/ Amvest. Contactpersonen: Saskia van den Burg/ Kees Verbraak.

2. Hoeveel woningen komen in Hartje Eindhoven 2.0?

264 wooneenheden.

3. Komt er ook een commerciële ruimte?

Ja de ontwikkeling is voorzien van ca 500m2 commercieel programma.

4. Koop of huur en welke prijzen?

In totaal bestaat het plan uit 260 appartementen en 4 grondgebonden woningen (201 huur en 63 koop). Een groot deel van het programma wordt gerealiseerd in de middeldure huur en middeldure koop. Prijzen nog niet bekend.

5. Start bouw Hartje Eindhoven 2.0?

Na ruimtelijke procedure, verwachting voorjaar 2021. 

6. Heeft de woningbouwontwikkeling impact op verkeer en afwikkeling?

Alle ontwikkelingen veroorzaken impact op het verkeer. De verkeersstructuur wordt niet aangepast.

7. Hoe wordt het parkeren opgelost?

De ontwikkeling dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeernormen. Voor de toekomstige bewoners van Hartje Eindhoven 2.0 wordt ook gebruik gemaakt van nieuwe mobiliteitsvormen, waaronder deelauto’s.

8. Dient er een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen?

Voor Hartje Eindhoven 2.0 wordt een procedure doorlopen. Ieder project zal een zelfstandige procedure doorlopen.

9. Wat gebeurt er met de bestaande boom?

De boom blijft behouden in de ontwikkeling van Hartje Eindhoven 2.0. Hij is ingepast in het groen en krijgt meer ruimte binnen deze ontwikkeling.

10. Wat gebeurt er met de Jonghlaan?

Destijds is de Jonghlaan opnieuw heringericht, dit zal na de realisatie van Hartje Eindhoven 2.0 ook gebeuren voor het laatste gedeelte.

11. Wat gebeurt er met de inrichting van het park?

De semi-openbare ruimte (het parkje) is in samenhang met de ontwikkeling van de gebouwen vormgegeven.

12. Bouwwijze?

Overlast tijdens de bouw: geen heiwerkzaamheden. Bouwfasering en dergelijke: komen we op een later moment terug bij de buurt.

13. Hoe staat met de ontwikkeling van Eurobuilding?

Door de andere ontwikkelaar zal op een later moment over project Eurobuilding worden gecommuniceerd.

_______________________

 

1. Who is the developer of Hartje Eindhoven 2.0?

Hartje Eindhoven 2.0 CV, collaboration between SDK Vastgoed / Amvest. Contact persons: Saskia van den Burg / Kees Verbraak.

2. How many homes will be built in Hartje Eindhoven 2.0?

264 residential units.

3. Will there also be a commercial space?

Yes, the development has a 500m2 commercial program.

4. Buy or rent and what prices?

In total, the plan consists of 260 apartments and 4 ground-level homes (201 for rent and 63 for sale). A large part of the program is realized in the medium-term rent and medium-term purchase. Prices not yet known.

5. Start construction Hartje Eindhoven 2.0?

After procedure zoning plan, expected in spring 2021.

6. Does housing development have an impact on traffic and settlement?

All developments have an impact on traffic. The traffic structure is not adjusted.

7. How is parking resolved?

The development must comply with the municipal parking standards. New forms of mobility, including shared cars, will also be used for future residents of Hartje Eindhoven 2.0.

8. Should a zoning plan procedure be followed?

A procedure has been completed for Hartje Eindhoven 2.0. Each project will go through an independent procedure.

9. What will happen to the existing tree?

The tree is retained in the development of Hartje Eindhoven 2.0. It is integrated into the greenery and is given more space within this development.

10. What will happen to the Jonghlaan?

At the time, the Jonghlaan was redesigned, this will also be done for the last part after the realization of Hartje Eindhoven 2.0.

11. What will happen to the layout of the park?

The semi-public space (the park) is designed in conjunction with the development of the buildings.

12. Construction method?

Nuisance during construction: no pile-driving. Construction phases: we will come back to the neighborhood at a later stage.


Deel

Gerelateerd nieuws